Documenten

Op deze pagina vindt u belangrijke brondocumenten relevant voor de aansluiting op het hbo. Zie ook de pagina met links.


Wet Kwaliteit in verscheidenheid


Brief minister OCW aan ho-instellingen over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Brief

Brief en flyer minister OCW aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 over Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Brief Flyer

Brief minister OCW aan mbo- en mbo-instellingen over Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Brief

Presentatie over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid gehouden op VvSL-congres 7 november 2013

Presentatie

Onderzoek OCW naar bekendheid 1 mei-maatregel en studiekeuzecheck

Rapport


Instroom havo- en vwo-leerlingen


Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs d.d. 16 januari 2013

In deze regeling zijn de nieuwste havo- en vwo-profieleisen te vinden voor instroom in het het hoger onderwijs. De regeling bestaat uit vier bijlagen (A tot en met D). Voor de instroom per september 2013 zijn de bijlagen A en B niet meer relevant, deze zijn voor instroom vanaf moment niet meer van kracht. Lijst C betreft instroom in het wo, lijst D betreft instroom het hbo.

Regeling

Procedure voor wijzigingen in de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Een veel gestelde vraag is hoe de profieleisen voor havo en vwo gewijzigd kunnen worden. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 Formulier

Schema havo- en vwo-profielen

In deze schema's is te zien uit welke onderdelen en vakken de havo- en vwo-profielen zijn opgebouwd.

Schema havo-profielen  Schema vwo-profielen

Slaag-zakregeling havo en vwo

In een folder van OCW en Laks (februari 2014) staat de slaag-zakregeling voor havo en vwo uitgelegd.

Folder


Instroom mbo-4-deelnemers


Doorstroomregeling mbo-hbo vanaf schooljaar 2015-2016

Voor de volgende mbo-hbo-combinaties gelden vanaf schooljaar 2015-2016 beperkingen in het toelatingsrecht:

Overzicht mbo-4-opleidingen (crebo 2012-2013)

In onderstaand overzicht is na te gaan welke mbo-4-opleidingen in bovengenoemde domeinen vallen.

Overzicht (excelbestand)


Documenten over het LICA


Afscheidsrede Cees Terlouw september 2012

Op 27 september 2012 nam Cees Terlouw afscheid als lector Instroommanagement en Aansluiting bij Saxion. Hij naam daarmee ook afscheid als voorzitter van het LICA.

Afscheidsrede

Notitie over werkwijze LICA vanaf september 2012

Notitie

Pontons tussen twee bewegende oevers

Onderzoeksverslag van het LICA uit 2006: Duurzaamheid en versterking doorstroom mbo-hbo, in opdracht van het procesmanagement herontwerp mbo

Onderzoeksverslag