Regionale platforms, netwerken, steunpunten en ondersteunende lichamen en diensten op het gebied van aansluiting mbo-hbo en vo-hbo in Nederland
 
Voor meer informatie over de lopende activiteiten van deze netwerken kan contact worden opgenomen met de genoemde personen.
 
________________________________________


Regio Friesland:


Aansluitingsnetwerk vo-hbo Fryslân
Postbus 1528,8901 BV  Leeuwarden, websites: www.vo-ho.nl, www.hboaansluitingsmonitor.nl
J. Nauta, telefoon (058) 284 63 84 (ook mobiel), e-mail: jelle.nauta@wur.nl
 
________________________________________


Regio Groningen:


Platform Aansluiting vo-hbo/mbo-hbo

Jeannette Postema (vo-hbo), telefoon (050) 595 76 47, e-mail: j.h.postema@pl.hanze.nl
Jeanet Schuring (mbo-hbo), telefoon (050) 595 48 98, e-mail: j.g.schuring@pl.hanze.nl
 
________________________________________


Regio Twente/Achterhoek:


Regionaal Steunpunt Aansluiting hbo (Saxion Entree), Enschede
C. van der Sande (vo-hbo), telefoon (053) 487 12 65, e-mail: c.vandersande@saxion.nl
M. Wijnen (mbo-hbo), telefoon (053) 487 18 00, e-mail: m.wijnen@saxion.nl
A. Höfte-Ten Napel, telefoon (053) 487 1314, e-mail: a.hofte@saxion.nl
 
________________________________________


Regio Zuid-Nederland:


Fontys Hogescholen
 
________________________________________


Regio Nijmegen-Arnhem:


Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen
S. Woldinga (vo-hbo en mbo-hbo), telefoon 06 20 96 86 78, e-mail: .steef.woldinga@hna.nl
 
________________________________________

Regio Breda e.o.:


Netwerk VO-HO West Brabant
Claudia Past, telefoon (088) 5257479, e-mail: cwam.past-geelen@avans.nl 
 
________________________________________

Regio Limburg:


Instroommanagement vo en mbo
Marielle Diederen, telefoon (045) 400 62 52 of 06 14406022, e-mail: marielle.diederen@zuyd.nl
 
________________________________________

Regio 's-Hertogenbosch:


Netwerk VO-HBO 's-Hertogenbosch e.o.
C. van Rijsewijk, telefoon (073) 629 54 86, e-mail: cm.vanrijsewijk@avans.nl
 
________________________________________
 
Regio Breda/Tilburg/’s-Hertogenbosch/Eindhoven


Regionaal netwerk mbo- Avans Hogeschool
Avans Hogeschool, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken
Irma Borman, voorzitter regionaal netwerk mbo –Avans Hogeschool, senior beleidsadviseur, e-mail, i.borman@avans.nl 
Dian Hanenbergh, Adviseur Aansluiting toeleverend onderwijs, e-mail ejm.hanenbergh@avans.nl 
 
________________________________________


Regio Den Haag/Delft/Leiden:


De Haagse Hogeschool
Marianne van Veldhuisen (vo-hbo), telefoon 070 4458844, e-mail: m.j.vanveldhuisen@hhs.nl
Cissy Stoker (vo-hbo), telefoon (070) 4457535, e-mail: t.stoker@hhs.nl
Sabine ter Steeg (mbo-hbo), telefoon (070) 4458847, e-mail: s.c.tersteeg@hhs.nl


Hogeschool Inholland Den Haag/Delft
Tjitske Lovert–Reindersma (mbo Den Haag en Delft) telefoon: 06 11449920, e-mail: tjitske.lovert@inholland.nl
Nadine Nusse (vo Den Haag en Delft) telefoon: 06 51023182, e-mail: nadine.nusse@inholland.nl
Elliz van der Ham (vo Delft) telefoon: 06 21115419, e-mail: elliz.vanderham@inholland.nl


Hogeschool Leiden
Esme Cabou, telefoon: 06 57281730, e-mail: cabou.e@hsleiden.nl 
 
________________________________________


Regio Rotterdam-Rijnmond:


Hogeschool Rotterdam
H. Knippenberg, telefoon (010) 794 42 64; e-mail: h.j.knippenberg@hr.nl
C. Spek, telefoon (010) 794 40 73; e-mail: c.a.spek@hr.nl
H. Stibbe, telefoon (010) 794 40 73; e-mail: h.stibbe@hr.nl
E. Wertenbroek, telefoon (010) 794 42 64; e-mail: e.j.m.wertenbroek@hr.nl
Algemeen e-mailadres: aansluiting@hr.nl


Hogeschool Inholland Rotterdam
Emiel Akkermans, telefoon 0611449755, e-mail: emiel.akkermans@inholland.nl
Olav Rülander, telefoon 06 15279092, e-mail: olav.rulander@inholland.nl


Regionaal project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’
Hilke Stibbe, telefoon 06 46026568, e-mail: h.stibbe@hr.nl


________________________________________


Regio Amsterdam:
 
Aansluitingsprogramma vo-hbo
Lino Boekelman, e-mail: c.d.m.boekelman@hva.nl
 
________________________________________


Regio Noord-Holland/Flevoland:


Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
Ilona Bonnema (coördinator namens de Hogeschool van Amsterdam), telefoon 06 21155324, e-mail: i.bonnema@hva.nl
Pierre Poell (coördinator namens Inholland), telefoon 06 2111 5409, e-mail: pierre.poell@inholland.nl
 
________________________________________


Regio Zeeland:

Netwerk VO-HBO Zuid-West Nederland en Netwerk MBO-HBO Zuid-West Nederland
HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland)
J. Zwemer, telefoon 06 513 26821, e-mail: jzwemer@hz.nl
 
________________________________________


Regio Utrecht:
 
Regionaal werkoverleg mbo-hbo Midden-Nederland
ROC Midden Nederland: Annemieke Zevenhuijzen, beleidsadviseur, e-mail: a.zevenhuijzen@rocmn.nl
MBO Utrecht: Marian Everhard, hoofd onderwijs en beleid, e-mail: m.everhardt@mboutrecht.nl
MBO Amersfoort: Franck Blokhuis, hoofd Onderwijs & Ontwikkeling, e-mail: f.blokhuis@mboamersfoort.nl
ROC van Amsterdam / MBO College Hilversum: Rob Aartsen, teamleider techniek, e-mail: r.aartsen@rocva.nl
ROC A12: contactpersoon nog niet bekend
Hogeschool Utrecht: Saskia Hanssen, beleidsadviseur, e-mail: Saskia.Hanssen@hu.nl