Archief

In het archief van het Lica zijn alle nieuwsberichten ouder dan een half jaar terug te vinden.

NIEUWS VAN HET LICA

Signaleringen LICA  -  geplaatst op: 2014-12-23 11:06:12
Vast onderdeel van de LICA-vergaderstukken zijn de lijstjes met relevante signaleringen. De laatste drie zijn hieronder te vinden.
 
 
In elk lijstje zitten links naar websites en/of documenten.

Vergaderdata LICA 2015  -  geplaatst op: 2014-12-19 12:58:50
 
De definitieve planning van de LICA-vergaderdata zijn te vinden in de agenda. Voor een document met de vergaderdata 2015 klik hier.

Website over nieuwe toelatingsregels Pabo  -  geplaatst op: 2014-05-02 13:34:19
 
De website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl is online. Op deze website is informatie te vinden over het ondersteuningsaanbod voor mbo-studenten en havoleerlingen die vanaf september 2015 naar de Pabo willen en zich willen voorbereiden op de nieuwe toelatingsregels. Vanaf 2015 moeten havisten en mbo'ers die naar de Pabo willen aantonen dat ze over voldoende kennis beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Factsheets over project instroom Pabo beschikbaar  -  geplaatst op: 2014-03-31 16:11:52
 
Per 1 augustus 2015 gaan bijzondere, nadere vooropleidingseisen gelden voor de pabo. Dit betekent dat havoleerlingen  en mbo-studenten landelijke kennistoelatingstoetsen moeten doen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Voor leerlingen en studenten die zich niet goed op deze nieuwe eisen hebben kunnen voorbereiden, is vanaf 1 augustus 2014 een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. Over dit aanbod zijn twee factsheets beschikbaar.
 
 
Let op: de in de factsheets genoemde website is pas medio april 'in de lucht'.

Doorstroomrecht mbo-afgestudeerden naar de Pabo  -  geplaatst op: 2014-03-26 13:17:40
 
Een pleidooi van de Vereniging Hogescholen om het doorstroomrecht van mbo-afgestudeerden naar de pabo te beperken en mbo’ers te kunnen weigeren, vond geen gehoor bij de Tweede Kamer en de minister van Onderwijs. De minister houdt vast aan het doorstroomrecht van mbo-afgestudeerden, zo bleek tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 12 maart over macrodoelmatigheid en kwalificatiedossiers.
 

Trainingsbijeenkomsten 'LOB en doorstroomcijfers'  -  geplaatst op: 2014-03-17 08:05:31
 
Project Stimulering LOB en Schoolinfo bieden in 2014 opnieuw trainingsbijeenkomsten aan waarin de doorstroomcijfers van vo-scholen naar het vervolgonderwijs centraal staan.

Op woensdag 9 april vindt een trainingsbijeenkomst plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Op dinsdag 17 juni wordt deze bijeenkomst herhaald bij de Universiteit Leiden. Een derde bijeenkomst volgt in september, naar verwachting in het oosten van het land. De inschrijving voor de eerste twee bijeenkomsten is nu geopend.
 
Doorstroomcijfers zijn gegevens die laten zien waar leerlingen terechtkomen in het vervolgonderwijs (mbo en ho) en hoe het hen daar verder vergaat. In het ManagementVenster van Vensters VO kunnen vo-scholen hun eigen doorstroomcijfers raadplegen. De bijeenkomst richt zich specifiek op schoolleiders en LOB-coördinatoren van vo-scholen en op aansluitcoördinatoren uit het vervolgonderwijs. Tijdens de bijeenkomst raadplegen we de doorstroomgegevens van de aanwezige vo-scholen en bespreken we deze met de vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs.
 
Schoolleiders en LOB-coördinatoren van vo-scholen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om samen met hun contactpersonen uit het vervolgonderwijs (mbo en ho) naar deze bijeenkomst te komen. De bijeenkomst levert het meeste op als je samen vanuit beide onderwijskolommen naar de doorstroomcijfers kijkt. De cijfers kunnen immers aanleiding zijn om het LOB-beleid te versterken en de wederzijdse afstemming te intensiveren. Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 60 deelnemers (40 uit het vo, 20 uit het vervolgonderwijs).

Trainingsbijeenkomst regio Amsterdam
Datum:  Woensdag 9 april 2014
Plaats:   Hogeschool van Amsterdam, Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, Amsterdam
Tijd:      13.30-16.30 uur
 

Trainingsbijeenkomst regio Leiden
Datum:  Dinsdag 17 juni 2014
Plaats:   Universiteit Leiden, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden
Tijd:      13.30-16.30 uur
 

Doelgroep 
scholen voor voortgezet onderwijs: schoolleiders, LOB-coördinatoren
hogescholen: aansluitcoördinatoren (LICA-leden), informatieanalisten
universiteiten: aansluitcoördinatoren (VSNU aansluitingsnetwerk), informatieanalisten
mbo-instellingen: aansluitcoördinatoren, informatieanalisten
 

Website startstuderen.nl gelanceerd  -  geplaatst op: 2014-03-11 08:48:59
 
Alle studie informatie onder 1 dak.

Vanmiddag lanceert minister Bussemaker samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl. Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Van profielkeuze tot afstuderen, op startstuderen.nl vinden aankomende studenten alles over een goede studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Door onder meer een checklist op de website weten scholieren en studenten precies aan welke stappen ze moeten denken voordat ze gaan studeren in het hoger onderwijs.
 

Symposium Studiekeuze & Studiesucces op 20 maart bij VHL Leeuwarden  -  geplaatst op: 2014-02-17 14:13:17
 
Hoe bevorderen we het studiesucces van studenten en verlagen we de uitval in het hoger onderwijs? Hoe helpen we een leerling bij het kiezen van een geschikte studie? Deze vragen staan centraal voor iedereen die zich met de aansluiting bezig houdt. Ze staan ook centraal in het symposium Studiekeuze & Studiesucces, dat op 20 maart a.s. aan Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden gehouden wordt.
 
Aanleiding voor dit symposium is het feit dat Jelle Nauta 10 jaar werkzaam is als coördinator van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân en 25 jaar als docent Procestechnologie en Research management bij Life Sciences and Technology binnen Hogeschool VHL.
 
Het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs houden zich steeds intensiever en professioneler bezig met aansluitingsvraagstukken. In allerlei projecten, onderzoeken en ontwikkelteams heeft de samenwerking vorm gekregen. Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân, werkgroep LOB-onderwijs en werkgroep HBO-Aansluitingsmonitor willen u graag bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Hogeschool VHL presenteert tevens de procedure van de Studiekeuzecheck en Life Sciences and Technology toont de uitwerking van praktijkgericht hbo-onderwijs.
 

Convenant mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland  -  geplaatst op: 2014-02-06 09:56:32
 
Convenant om studiesucces mbo-doorstromers te bevorderen
 
Twaalf onderwijsinstellingen uit de regio Noord-Holland en Flevoland sloten gisteravond,
4 februari een convenant om het studiesucces van mbo-doorstromers in het hbo te verbeteren.
De partners willen niveau 4-studenten al tijdens hun mbo-opleiding voorbereiden op een hbo-studie en hen intensiever begeleiden bij hun (studie)loopbaanoriëntatie.
 
Voorlichting mbo’ers verbeteren

De mbo- en hbo-partners van het Netwerk gaan ook gezamenlijke voorlichting en begeleiding organiseren. Het is de bedoeling om doorstromers op het mbo een (studie)loopbaantraject te laten volgen, waarin zij kennismaken met hbo-opleidingscompetenties. Een eerste gezamenlijke stap in voorlichting is al gemaakt. De door het netwerk ontwikkelde website leerverder.nl helpt mbo’ers in hun oriëntatie op een vervolgstudie aan het hbo.  
Onderzoek naar haalbaarheid OCW-beleid

Vooraankondiging: Landelijk congres Stimulering LOB  -  geplaatst op: 2014-01-30 13:16:44

 

Op 30 oktober 2014 vindt het landelijk congres Stimulering LOB plaats.

Thema: opbrengsten van 5 jaar Stimulering LOB. Wat is er in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld en tot stand gekomen en hoe kan je deze opbrengsten inzetten/gebruiken? Maar ook: hoe nu verder?

Het project Stimulering LOB ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen en werd in 2009 opgezet door de VO-raad, met middelen van het ministerie van OCW.

Het project helpt decanen, mentoren en andere leerlingbegeleiders om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken. Het project stimuleert daarom regionale samenwerking en probeert de deskundigheid in scholen op dit gebied te vergroten. Daarnaast moedigen wij scholen aan een helder beleid op het gebied van LOB te voeren.

Meer informatie over het programma en de locatie komt beschikbaar in het voorjaar.


Resultaten achtste benchmark mbo: studiesucces  -  geplaatst op: 2014-01-17 16:19:48
 
De achtste benchmark mbo, bouwsteen studiesucces, is in opdracht en onder regie van de MBO Raad uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). Deze benchmark betreft de prestaties van alle bij de MBO Raad aangesloten instellingen. Nieuw onderdeel van de benchmark is de doorstroom mbo-hbo.
 

Duidelijkheid over rekentoets in 2014  -  geplaatst op: 2014-01-17 16:18:58
 
Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen.
 

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo  -  geplaatst op: 2014-01-17 16:18:07
 
Voor scholen is groei van het aantal leerlingen en studenten niet langer vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen doordat het aantal jongeren geleidelijk afneemt, maar ook door verschuivingen in de voorkeuren voor onderwijsroutes en door overheidsmaatregelen. Welke gevolgen heeft dat? Hoe bewegen jongeren zich  door ons onderwijsstelsel? Wat zijn recente en te verwachten ontwikkelingen in leerlingenaantallen en hoe aannemelijk is het dat historische  trends zich in de toekomst doorzetten? Om hier zicht op te krijgen hebben VO-raad en MBO Raad ecbo gevraagd een historische analyse te maken van de leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
 

Kamerbrief over kwaliteitsafspraken mbo  -  geplaatst op: 2014-01-17 16:17:00
 
Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de kwaliteitsafspraken voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Studiesucces van mbo-4 gediplomeerden in het hbo wordt daar onderdeel van.
 

Veranderingen in havo-programma's  -  geplaatst op: 2014-01-03 12:26:49
 
Speciaal voor hbo-docenten stelde Roel van Asselt een overzicht samen van de veranderingen in de vernieuwde havo-programma's natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en ntl. Deze veranderingen zijn relevant voor de instroom in het hbo vanaf september 2015.
 

Vereniging Hogescholen: maatregel doorstroom mbo-hbo  -  geplaatst op: 2013-12-11 13:19:32

 

Vereniging Hogescholen roept Kamer op tot actie

“Een goede eerste stap, maar tegelijk volstrekt ontoereikend”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs om het zogenoemde doorstroomrecht van het mbo naar het hbo in slechts beperkte mate aan banden te leggen. “Met deze maatregel blijft de situatie bestaan dat teveel mbo-studenten op een verkeerde hbo-opleiding terecht komen waardoor het uitvalpercentage hoog blijft”, aldus De Graaf. In een brief aan de Tweede Kamer roept de Vereniging Hogescholen de Kamerleden op om verdergaande maatregelen te nemen.

Website Vereniging Hogescholen


Kamerbrief over doorstroom mbo-hbo  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:33:58
 
Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de doorstroom van mbo’ers naar het hbo.
 

Monitor beleidsmaatregelen 2013  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:28:13
 
Deze monitor volgt de studiekeuze en het studiegedrag in relatie tot de invoering van een aantal beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs na 2010.
 

Effectiviteit algemene aanpak studiesucces twijfelachtig  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:26:15
 
Er is alle reden om te twijfelen aan het nut van algemene maatregelen om studiesucces te verbeteren. Onderwijskundigen Jan Kamphorst en Ellen Jansen komen met deze waarschuwing op basis van onderzoek naar de prestaties van eerstejaarsstudenten aan vijf hogescholen in het noordoosten van het land.
 

ROA: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:24:22
 
Uit de rapportage blijkt dat het veel schoolverlaters tot 2018 moeite zal kosten om een passende baan te vinden. De arbeidsmarktperspectieven tot 2018 verschillen echter sterk tussen – alsook binnen – de verschillende opleidingsrichtingen.
 

Aanbieding rapport Resultaten PISA-2012 in vogelvlucht  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:21:56
 
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het rapport 'Resultaten PISA-2012 in vogelvlucht'. Het rapport is een verkorte versie van de uitgave ‘Resultaten PISA 2012 Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen’.
 

Oproep MBO Raad  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:19:22
 
Oproep MBO Raad: informeer laatstejaars mbo-4 studenten over gewijzigde aanmeldprocedure hbo-opleidingen.
 

Instemming minister op herziening kwalificatiedossier  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:18:03
 
De minister van OCW heeft op 20 november ingestemd met het model kwalificatiedossier mbo.
 

Kamerbrief over de vermelding van het cijfer van de rekentoets  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:14:57

Bussemaker wil internationale studenten aan Nederland binden  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:12:04
 
Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om ook na hun studie in Nederland aan het werk te gaan.
 

Leergang bve 2014  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:10:35
 
Eind januari 2014 start ecbo een nieuwe editie van de Leergang bve. De vijftiende editie van deze succesvolle jaarlijkse reeks biedt de deelnemers wederom een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
 

Herziene model kwalificatiedossier mbo  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:08:07
 
Het bestuur van SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft op 1 november aan de minister van OCW het definitieve herziene model kwalificatiedossier mbo en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo aangeboden.
 

Nieuwe voorlichtingsfilm en website over de Associate degree  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:06:06

Echo-rapport Generiek is divers  -  geplaatst op: 2013-12-06 14:03:12
 
ECHO heeft het rapport Generiek is divers aangeboden aan het ministerie van OCW. Het studiesucces van allochtone jongeren verbeteren vereist een lange adem. Analyse van de extra inspanningen in grote steden laat zien dat vooral het feit dat deze groep veel vanuit het mbo instroomt in het hbo het studiesucces remt en de uitval hoog doet zijn.
 

Doorstroomregeling mbo-hbo vanaf studiejaar 2015-2016  -  geplaatst op: 2013-12-05 12:36:29
 
Na de wat warrige en deels voorbarige berichtgeving in de afgelopen periode is nu definitief door OCW bekend gemaakt dat de doorstroomregeling mbo-hbo voor het eerst van kracht zal zijn voor het schooljaar 2015-2016 en dus niet voor het schooljaar 2014-2015 zoals eerder de bedoeling was.
 
 

Conferentie over peercoaching mbo-hbo 29 januari 2014  -  geplaatst op: 2013-12-03 10:20:59
 
Op woensdag 29 januari 2014 vindt bij Hogeschool Inholland in het OZW-gebouw te Amsterdam de conferentie 'Peercoaching in het Onderwijs, een kwestie van doen?' plaats. Doel van de conferentie is mbo- en hbo-instellingen te enthousiasmeren voor peercoaching en hoe met behulp van deze methode duurzame samenwerking in de verticale beroepskolom kan worden bevorderd.
 
Locatie: OZW-gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam
29 januari van 13.00 tot 17.00 uur
 

Doorstroomregeling mbo-hbo: bericht over uitstel gerectificeerd  -  geplaatst op: 2013-11-29 12:20:55
 
Over de doorstroomregeling mbo-hbo is de laatste dagen wisselende berichtgeving geweest.
 
In het E-zine BVE van DUO (uitgave 29 november 2013) was te lezen dat de invoering van de doorstroomregeling mbo-hbo met één jaar was uitgesteld.
 
Citaat:
 
'In het kader van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid is voorgesteld om de toelating van MBO’ers in het Hoger Onderwijs anders te regelen. Er is dan niet direct meer sprake van een toelatingsrecht tot het hbo als de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud niet op elkaar aansluit. Dit zou ingaan met ingang van het komend studiejaar 2014-2015 maar is een jaar uitgesteld tot 2015-2016.'
 
Einde citaat.
 
Inmiddels is op 1 december 2013 dit bericht gerectificeerd. DUO meldt dat de publicatie van dit artikel voorbarig was. Over het genoemde uitstel is nog geen besluit genomen in de Tweede Kamer, aldus DUO.
 
Het digitaal universiteitsblad (Universiteit Utrecht) plaatste over dit onderwerp het volgende bericht.

Signaleringen november 2013  -  geplaatst op: 2013-11-22 12:31:23
 

 

Meer jongeren langer naar school

Het aantal jongeren dat een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgt, een combinatie van leren en stage, is toegenomen van ruim 350.000 naar 370.000. Dat betekent dat meer jongeren langer naar school gaan en dus na hun opleiding meer arbeidsmarktkansen hebben.

Zie: Website OCW

 

 

Nederlandse beroepsbevolking behoort tot internationale top

Nederland doet het in vergelijking met andere ontwikkelde landen goed tot zeer goed in taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Op al deze kernvaardigheden behoort Nederland tot de wereldtop. Dat blijkt uit OESO-onderzoek (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat het afgelopen jaar is uitgevoerd onder de groep 16- tot 65-jarigen.

Zie: Website OCW

Zie: Website ecbo

Zie: Rapport

 

 

Kamer deelt zorgen over rekentoets

Alle partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de haalbaarheid en implementatie van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Zie: Website VO-raad

 

 

Minister Bussemaker positief over SBB voorstel voor centrale organisatie samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Minister Jet Bussemaker is positief over het voorstel van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om de wettelijke taken van de  huidige kenniscentra in Nederland onder te brengen in één centrale organisatie.

Zie: Website OCW

 

 

Actueel overzicht van het project Studie in cijfers

Zie: Website Studiekeuze123

 

 

Iets meer geld voor hoger onderwijs en onderzoek

Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijs en onderzoek dan het kabinet zich had voorgenomen. Dat is het resultaat van het akkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Een groot deel van het extra onderwijsgeld gaat overigens naar het primair en voortgezet onderwijs. Volgens ScienceGuide is het extra geld voor het hoger onderwijs vooral een koekje van eigen deeg.

Zie: Website Science Guide

 

 

Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Voorlichtingspagina OCW, o.a. over de doorstroomregeling mbo-hbo.

Zie: Website OCW

 

 

Brief minister aan eindexamenkandidaten

Vanaf zaterdag 26 oktober hebben eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) een brief van minister Jet Bussemaker onvangen.

Zie: Website OCW

 

 

Eindexamen 2013: meer geslaagden en hogere cijfers

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar beter gemaakt dan voorgaande jaren, terwijl de eisen juist strenger waren. Het percentage geslaagden steeg met 1,6%. Op het havo en vwo is het gemiddelde cijfer ten opzichte van vorig jaar toegenomen; het vmbo heeft de verbetering van vorig jaar weten vast te houden.

Zie: Website OCW

Zie: Kamerbrief

Zie: Rapport

 

 

Een smalle kijk op onderwijskwaliteit

In de derde editie van de Stand van educatief Nederland geeft de Onderwijsraad een analyse van het Nederlandse onderwijs. Hoe staat het onderwijs er voor? Is het goed voorbereid op de toekomst? De raad constateert dat het Nederlands onderwijs het in internationale vergelijkingen goed doet. Maar hij signaleert daarnaast een aantal risico's. Om deze risico's te verkleinen formuleert de raad een drietal uitdagingen voor het onderwijsbeleid.

Zie: Website Onderwijsraad

 

 

CBS: Twintigers op de arbeidsmarkt. Een intergenerationele vergelijking

Vanaf de jaren zestig is de onderwijsdeelname van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Omstandigheden waaronder jongeren hun onderwijsloopbaan starten en vervolgens de stap naar de arbeidsmarkt maken, verschillen voor opeenvolgende geboortegeneraties. In dit artikel wordt de onderwijs- en beroepsloopbaan van de huidige generatie jongeren vergeleken met die van de jongeren uit de jaren zestig en zeventig.

Zie: Rapport CBS

 

 

Kamerbrief over plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak rond de verbetering van rekenvaardigheden. Via onderstaande link zijn ook voorbeeldtoetsen te vinden.

Zie: Website OCW

 

 

Afschaffen basisbeurs en OV-kaart slecht voor hoger onderwijs

De kabinetsplannen rondom afschaffing van de basisbeurs en OV Studentenkaart zijn een bedreiging voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Naar verwachting zullen zeker 15.000 toekomstige studenten het hoger beroepsonderwijs gaan mijden als de huidige basisbeurs wordt omgezet naar een lening. Uit protest hier tegen rijdt vrijdag op initiatief van de studentenvakbonden LSVb en JOB een actietrein door Nederland.

Zie: Website Vereniging Hogescholen

 

 

Jaarwerkplan 2014 Inspectie van het Onderwijs

In het jaarwerkplan 2014 wordt o.a. genoemd dat een van de handhavingsprioriteiten 2014 is de handhaving van de regels over registratie, toelating en voorlichting (pagina 20). Als themaonderzoek 2014 wordt genoemd: Hoe ontwikkelen zich selectie en toegankelijkheid in het ho? (pagina 33).

Zie: Jaarwerkplan 2014

 

 


Signaleringen oktober 2013  -  geplaatst op: 2013-11-22 12:29:29

 

 

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013.

Zie: Website OCW en Website steunpunt taal en rekenen vo

 

 

Trends in Beeld 2013. Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 17 september 2013 is, samen met de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gedrukte publicatie van Trends in Beeld 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is een belangrijk deel van de indicatoren op de website van Trends in Beeld geactualiseerd. In beeld en woord wordt o.a. de voortgang gemonitord op de streefdoelen uit de beleidsagenda van de begroting 2014. Ook is er een nieuwe meerjarige leerlingen- en studentenraming die ten grondslag ligt aan de begroting.

Zie: Website trends in beeld

 

 

Generiek is divers

Tijdens de jaarlijkse conferentie van Echo op vrijdag 8 november a.s. worden de resultaten gepresenteerd van de evaluatie van het G5-studiesuccesprogramma 2008-2012 en ervaringen van experts binnen de ho-instellingen.

Zie: Website Echo

 

 

Nieuwsbrief HO van DUO - september 2013

Zie: Ezine HO - september 2013

 

 

Ruim 8% meer eerstejaars studenten hbo techniek

Het aantal studenten dat instroomt in technische hbo-opleidingen is dit jaar met ruim 8% gegroeid naar 18.900. Tussen 2005 en 2012 nam de instroom van techniek studenten in het hbo al met een vijfde toe van 14.800 tot 17.600, tegenover ruim 10% groei voor de totale bachelorinstroom in het hbo. De gecombineerde inspanningen van de hogescholen, het voortgezet onderwijs en de overheid - via het Platform Bèta Techniek - hebben succes gehad.

Zie: Website Vereniging Hogescholen

 

 

VvSL-congres op 7 november 2013

Op donderdag 7 november plaatsvindt het jaarcongres van de VvSL plaats in congrescentrum Domstad te Utrecht. Het congresthema is ‘Helderheid in Verscheidenheid’. In een brief van 30 augustus jl. geeft minister Bussemaker aan dat de studiekeuzebegeleiding een gezamenlijke taak is voor het hoger onderwijs én de vo-scholen. De studiekeuzecheck straks in het ho (vastgelegd in de wet) is volgens haar te beschouwen als ‘een sluitstuk op het studiekeuzeproces’. LOB is dus, ook volgens mevrouw Bussemaker, toch met name de verantwoordelijkheid van het vo!

Zie: Website VvSL

 

 

Laatste nummer van het VvSL-blad DecaZine: DecaZine 5 

 


Signaleringen september 2013  -  geplaatst op: 2013-11-22 12:26:48

 

 

 

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer

Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen , kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet.  Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen.’

Zie: Website OCW

 

 

Jaarverslag ecbo over 2012 is verschenen

In de online publicatie vindt u in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten van ecbo in 2012, met rechtstreeks toegang tot publicaties, filmpjes en webportals.

In het verslag komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de leerlingenroute, hoe leerlingen leren, wat we leerlingen leren, internationaal en de ecbo-organisatie, kennis ontsluiten en verspreiden.

Zie: Jaarverslag ecbo 2012

 

 

Debat over 'Kennis in het mbo'

Wat is de betekenis van kennis in het mbo? Op donderdag 10 oktober organiseert ecbo in het Maltezerhuis in Utrecht een debat over de betekenis van kennis in het mbo. Vragen die aan de orde komen: Is de roep om meer kennis in het onderwijs iets waar mbo’ers wijzer van worden, of  moet in het mbo de nadruk toch vooral liggen op het leren van vaardigheden? Als kennis wel belangrijk is, over wat voor soort kennis hebben we het dan en waar kun je die dan het best opdoen? Op school of juist op de werkplek? En moet je kennis in het mbo wel apart beoordelen, of spreekt dat vanzelf, uit het vakmanschap dat een mbo’er laat zien?

Zie: Website ecbo

 

 

Culturele en Kunstzinnige Vorming blijft verplicht examenvak

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Dekker. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan kritische reacties van leraren op een wetsvoorstel van het vorige kabinet, dat het verplichte examenvak CKV wilde schrappen zodat scholen meer tijd kunnen besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Zie: Website OCW

 

 

Validering van non-formeel en informeel leren

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een voorstel voor een toekomstbestendige inrichting van het evc-stelsel aan de Tweede Kamer.

Zie: Website OCW   

 

 

Wat zijn Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise?

De Rijksoverheid wil  een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Daarom zijn de Centra voor Innovatief Vakmanschap (voor mbo) en de Centres of Expertise (voor hbo) opgericht. In deze centra werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen.

Zie: Voorlichtingspagina op de website OCW

 

 

Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid aanvaard

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid van minister Jet Bussemaker. Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs vergroot en de aansluiting tussen studenten, instellingen, bedrijfsleven en de samenleving verbeterd. Er komt meer aandacht voor voorlichting, studiekeuze en begeleiding van studenten, zodat hun studiesucces wordt vergroot. De instellingen gaan intensiever onderwijs aanbieden en krijgen meer ruimte om keuzes te maken.

Zie: Voorlichtingspagina op de website OCW (inclusief filmpje)

 

 

Jaarverslag 2012 College voor Examens

Jaarverslag 2012 van het College voor Examens. Het het College voor Examens (o.a. verantwoordelijk voor de havo- en vwo-examens) zien hoe zij invulling geeft aan het afleggen van verantwoording, het tonen van transparantie en het bewerkstelligen van doelmatigheid.

Zie: Website OCW

 

 

Beantwoording Kamervragen over opleidingen die studenten met autisme weigeren

Zie Website OCW

 

 

Kamerbrief over herziening kwalificatiestructuur mbo

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. De herziene planning is: mbo-instellingen kunnen op vrijwillige basis per 1 augustus 2015 de implementatie van de herziene kwalificatiedossiers ter hand nemen. 1 augustus 2016 is de verplichte invoeringsdatum.

Zie: Website OCW

 

 

Crisis treft hbo’ers met mate

Na een periode van relatieve stabiliteit in 2010 en 2011 is de gemiddelde werkloosheid onder hbo-afgestudeerden in 2012 opgelopen van 6,0% naar 7,9%. Ten opzichte van recent gediplomeerden van andere onderwijssectoren stijgt de werkloosheid onder hbo’ers minder sterk. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Hogescholen.

Zie: Website Vereniging Hogescholen

 

 

Is loting (on)rechtvaardig? Bijenekomst Akademie van Wetenschappen

Presentaties over de principes van loting in het onderwijs, met als casus het hoger onderwijs tijdens een bijeenkomst op 16 september in het Trippenhuis in Amsterdam.

Zie: Website KNAW

 

 

Tijdelijke regeling School Ex 2013-2014 

De minister verstrekt met deze regeling aanvullende subsidie in 2013 en 2014 om jongeren in het beroepsonderwijs een zo goed mogelijk arbeidsmarktperspectief te bieden. Het ombuigingsgesprek is bedoeld voor studenten die zich aanmelden voor een opleiding met weinig arbeidsmarktperspectief. Zij kunnen alsnog kiezen voor een studie met meer perspectief. Met het exit-begeleidingsgesprek wijst de instelling op de mogelijkheid om de opleiding te vervolgen met een opleiding op een hoger niveau, ter verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt.

Zie: Website DUO

 

 

Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

Zie: Website OCW

Zie: Website Vereniging Hogescholen

 

 

Werkprogramma Onderwijsraad 2014

Het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad is gepubliceerd. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2014 zal adviseren.

Zie: Website Onderwijsraad

 

 

Nieuwsbrief Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Dit is de eerste Nieuwsbrief van de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (OCW) van het studiejaar 2013-2014. Deze nieuwsbrief zal in het geheel gaan over de gevolgen van de Wetswijziging doelmatige leerwegen mbo en modernisering bekostiging.

Zie: Website OCW

 

 

Sociaal leenstelsel: het echte verhaal: 15000 studenten zullen het hoger onderwijs mijden

Bestuursvoorzitter Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) toont aan dat het leenstelsel negatief uitpakt voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Zie: Website HR (met link naar artikel in HO-management)

 

 

27 hogescholen gebruiken Studie in Cijfers

Aankomende studenten die een studie gaan kiezen, kunnen nu 886 hbo-opleidingen van 27 hogescholen vergelijken aan de hand van Studie in Cijfers. Met deze infographic krijgen studenten informatie over o.a. de studenttevredenheid van een opleiding, het rendement en de kansen op de arbeidsmarkt.

Zie: Website Vereniging Hogescholen