Colofon

LICA: Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo. Meer informatie? info@lica.nl

Restyle logo, ontwerp en realisatie van de website: Toewan - grafische communicatie - Amsterdam